Hoe komt het Karu Laboratorium tot structuur in vijveronderhoud?
Het Karu Laboratorium is gespecialiseerd in het analyseren van vijverwater en classificeren van de vijver. Dit kunnen grote gemeente vijvers zijn of de kleinere vijvers die vaak bij particulieren of bedrijven worden aangetroffen.
Aan de hand van de classificatie kan een gestructureerd onderhoudsschema voor de vijver gemaakt worden.
Ons classificatiesysteem heet het Karusysteem. In dit systeem worden de volgende parameters geanalyseerd:
  • de waterkwaliteit (chemie);
  • de aanwezige flora en fauna;
  • locatie.
Om tot een classificatie te komen wordt de waterkwaliteit beoordeeld op geschiktheid als leefomgeving voor planten en vissen. De flora en fauna in en rondom de vijver en de locatie van de vijver wordt beoordeeld op hun invloed op de waterkwaliteit en op de onderhoudsvriendelijkheid.

Een vijver kan vele functies hebben. Als een vijver een diversiteit aan flora bevat zullen voedingsstoffen verbruikt worden en dit zal de stabiliteit van het water ten goede komen.
Veel vijvers worden vervuild met een te veel aan voedingsstoffen die vervolgens niet voldoende opgenomen worden door de aanwezige planten. Sommige vijvers of watergangen krijgen bij hevige regenval te maken met een riooloverstort. In dat geval zal een vijver met een diversiteit aan planten sneller herstellen.
Daarom wordt bij een classificatie de waterkwaliteit, aanwezige flora en fauna en de onderhoudsvriendelijkheid van de locatie in ogenschouw genomen.

Deze gegevens worden verwerkt in het Karu waterkwaliteitssysteem. Het Karusysteem bestaat uit 5 gradaties.
Deze gradaties zijn van belang als u in één oogopslag een indruk wilt krijgen van de kwaliteit van meerdere vijvers binnen gemeente of plangebied.

Om tot een gradatie te komen is een puntensysteem ontwikkeld. De vijver krijgt punten voor de chemische analyseresultaten van de vijver (waterkwaliteit), de flora en fauna in en rondom de vijver en de onderhoudsvriendelijkheid van de locatie van de vijver.
Het puntentotaal bepaalt welke gradatie de vijver krijgt.

Lees verder: