Karu beoordelingsgrafiek
Voorbeeld van een willekeurige vijver
  • Chemie; Karu 3
    Karu 3De waterkwaliteit van deze vijver is in Karu 3 ingedeeld, omdat de gehalten aan ammonium en fosfaat te hoog zijn en omdat het gehalte aan zuurstof te laag is.

  • Flora en fauna; Karu 2
    Karu 2Deze catagorie is ingedeeld in Karu 2, omdat er veel goede waterplanten zijn, maar de bomen op de zuid / westenwindrichting dicht bij de vijver staan.

  • Locatie; Karu 1
    Karu 1De locatie is ingedeeld in Karu 1 de hoogste klasse, omdat deze lokatie uitstekend bereikbaar is met onderhoudsmachines en de omgeving van deze vijver geen nadelige invloed heeft op de waterkwaliteit en de flora en fauna van de vijver.
Voorbeeld grafiek
De groene zones geven de klasse 1 en 2 van het Karusysteem weer. De gele zone vertegenwoordigt klasse 3. De oranje zone en de rode zone staan voor de klassen 4 en 5.
Op deze manier is het mogelijk om in één oogopslag een indruk te krijgen van de kwaliteit van de vijver.

Afhankelijk van de kwaliteit van het water, de flora en fauna en de locatie zal er een onderhoudsconcept opgesteld worden. Dit onderhoudsconcept geeft weer welk onderhoud wanneer uitgevoerd moet worden en met welke frequentie.

Het is mogelijk om het beheer van vijvers aan ons uit te besteden, waarbij er ook mogelijkheden zijn om de directe onderhoudswerkzaamheden te begeleiden dan wel onder ons toezicht te laten uitvoeren.
Wij maken hiervoor gebruik van gespecialiseerde bedrijven of uw eigen dienst.

We kunnen ook helpen bij problemen of klachten over vijvers. Bij problemen of klachten gaan we het vijverwater bemonsteren en delen we de vijver in volgens het Karusysteem. Aan de hand van deze gegevens zijn de zwakke plekken van de vijver snel duidelijk.
Gebaseerd op de indeling geven wij een advies om tot een oplossing te komen.
Ook bij het aanleggen van nieuwe vijvers bv bij woonwijken kunnen wij een goed advies geven over de vorm, de diepte en de locatie en beplanting van de vijvers.

Lees verder: