Structuur in vijveronderhoud
door het Karusysteem
Het Karu Laboratorium komt voort uit een in 1995 ontstaan “praktijk” idee. Het praktijk idee is: structuur te verkrijgen in het vijveronderhoud op basis van een classificatiesysteem voor vijvers waardoor de onderhoudskosten definieerbaar worden.
Dit classificatiesysteem is gebaseerd op de chemische analyse van vijverwater, een beoordeling van de aanwezige flora en fauna in en rondom de vijver en een beoordeling van de locatie. Op deze wijze kan het onderhoud definieerbaar gemaakt worden en kunnen de onderhoudskosten geprognotiseerd worden.
De directie wordt gevormd door Karin Bouwmeester.

Het Karu Laboratorium is derhalve gespecialiseerd in alle te onderzoeken facetten op het gebied van waterpartijen waar onder openbare vijvers en we kunnen u in dat verband het volgende bieden:
  • Nemen en analyseren van vijverwatermonsters van alle soorten vijvers.
  • Een eenduidige beoordeling volgens het Karu-systeem van de vijverwaterkwaliteit en de flora en fauna in en rondom de vijver, zodat er structuur in het vijveronderhoud kan worden verkregen.
  • Advisering voor het verbeteren van de waterkwaliteit op natuurlijke wijze.
  • Advisering m.b.t. onderhoud van de vijver en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden.
  • Advisering m.b.t. nieuw aan te leggen vijvers zodat deze kunnen voldoen aan de toekomstige functie van de vijver.
Het Karu Laboratorium heeft een systeem ontwikkeld dat de waterkwaliteit, de aanwezige flora en fauna en de onderhoudsvriendelijkheid van de locatie in kaart brengt. Door de gegevens te beoordelen volgens het Karusysteem kan er structuur gebracht worden in het onderhoud aan een vijver versus waterkwaliteit.